Participez aux ateliers !! Doe mee aan de ateliers van de Profit & Rock 'n Roll (Mops)!!

LIEUX - LOCATIES

- La Glacière / Ijskelders :
(centre de production / produktieruimte Zinneke)

Chaussee de Wavre 1015 Waversesteenweg - Auderghem / Oudergem (près de la VUB et Arsenal / dichtbij de VUB en Arsenaal)

- Elzenhof : Av. de la Couronne 12-16, Kroonlaan 12-16, Ixelles /Elsene


ACTIVITÉS - WORKSHOPS

- Atelier Théâtre & Mouvement/ Theater en Beweging
(avec / met Bernhard)
lundis / maandagen : 19h30-22h aux Glacières / Ijskelders


- Atelier Costumes/ Kostuums & Grimage
(avec / met Renata + Magali)
lundis / maandagen : 19h-21h00 aux Glacières / Ijskelders


- Atelier Musique / Muziek (avec / met Zenon)
jeudis / donderdagen : 20h - 22h Elzenhof
- creation + manipulation des instruments
- maken + leren bespelen van instrumenten


- Atelier Construction - Constructie

--> vendredis / vrijdagen (avec / met Koen) : 14h-16h
I.s.m. / en collaboration avec Den Teirling en Sanatia
-> construction des grands objets
-> constructie van grote voorwerpen

--> samedis / zaterdagen (avec /met Pieter) : 13h-16h I.s.m. / en collaboration avec Bouillon Malibran
-> constructie van de mobiele keuken, gekke tafels,...
-> construction des cuisines mobiles, tables folles,...Porteurs de Projet

- SOS Jeunes Quartier Libre AMO
Rue Sans Soucistraat 78 - 1050 Ixelles / Elsene www.sosjeunes.be
Contact : Marco Giannoni : 02 503 19 90

- GC Elzenhof
12-16, Avenue de la Couronne / Kroonlaan - 1050 Ixelles / Elsene elzenhof.vgc.be
Contact : Myriam Saenen : 02 648 20 30, Fax : 02 648 32 42
elzenhof@vgc.be / myriam.saenen@vgc.be

dinsdag 23 maart 2010

Vous disiez, "Partage Total" ? / U zei "Algemeene Vergadering" ?"I HAVE A GIRL, HERE NAME IS ILSE"THE PROFIT & ROCK 'N ROLL MOPS !

donderdag 18 maart 2010

Ce samedi : le ministre de la Cultuur vient nous visiter à la glacière !!!

[FR] Ce samedi, la Ministre de la Culture de la Communauté flamande fera un tour à Bruxelles et elle souhaite rendre visite à la Zinneke(de 16h à 17h). Zinneke asbl a eu la magnifique idée de passer un moment avec elle à la Glacière :-) Pars ailleurs, elle en profite pour inviter la presse.
Concrètement, nous ne devons rien faire (gardons notre calme naturel).

Maya, Luc, Dis et Myriam Stoffen acceuilleront la délégation (ils arriverons entre 15h et 15h30 pour tout préparer dans le bureau de Janine. Ils s'occuperont d'exposer le concept Zinneke. Laissons donc la ministre avec la presse faire ces interviews, et nous ferons probablement un tour avec elle dans l'atelier. Il se peut que la ministre discutes avec les participants et que la presse prenne quelques photos...

Donc chères zinnekes, soyez bien coiffés !! :-)

[NL] Deze zaterdag is de Minister van Cultuur van de Vlaamse
Gemeenschap op stap in Brussel en op haar tocht gaat ze ook Zinneke
bezoeken (van 16u tot 17u). Zinneke vzw vond het een fijn idee om dit
momentje door te laten gaan in de IJskelders :-) Ze maakt van de
gelegenheid gebruik om ook de pers uit te nodigen.

We hoeven niets speciaals te doen, onze naturel is perfect naar het schijnt.
Maya, Luc, Dis en Myriam Stoffen van Zinneke vzw zullen de delegatie onthalen.
De minister zal geïnterviewd worden door de pers en door het atelier wandelen. En waarschijnlijk zal ze ook met een aantal deelnemers willen spreken.

Dus liefste zinnekes, zie dat jullie haar goed ligt ! :-)

ON CHERCHE : materiaux pour la cuisine mobile !! GEZOCHT : materialen voor de mobiele keuken !!‏

1, 2, 3… À TABLE / AAN TAFEL !!!

Les cuisines mobiles, c'est parti : tous ensemble !

Nous sommes à la recherche de petits et gros encombrants, des objets dont vous souhaitez vous débarasser... tout ça pour que nos cuisines mobiles préparent bientôt leur soupe !

De mobile keukens, 't is vertrokken : met ons allen !


We zijn op zoek naar kleine en grote grofvuil, voorwerpen die u wilt kwijt geraaken... zodat onze mobiele keukens snel hun soep bereiden!

L'équipe Profit & Rock 'n Roll Mops en collaboration avec / in samenwerking met Bouillon MailbranRAPPEL / HERRINNERING :

A toutes les participants, artistes, coordinateurs, partenaires...
Aan alle deelnemers, artiesten, coördinatoren, partners...


(FR)
Encore 9 semaine avant la parade !! Ca va vite !!
Il faut se réunir pour échanger !


" PARTAGE TOTAL" - Samedi 20 MARS à 18h aux Glacières
-> vers 20h Auberge Espagnole : de la soupe et du pain sera prévue - emmener autre chose à manger ou à boire !
1015 ch. de Wavre - 1050 XL (à côté de la VUB, tram 23, 24, 25 et bus 34 arrêt "Arsenal / métro 1, arrêt "Pétillon")

Il s'agira pour chaque atelier de présenter une étape de travail, un petit aboutissement à partager avec les autres ateliers, afin de savoir ce que nous faisons les uns les autres. Nous verrons donc surtout les ateliers ouverts: Costumes, Mouvement, Musique, Construction (les 2 ateliers de Koen et de Pieter ensemble).
Chaque atelier aura 7 minutes maximum (cela peut être moins) pour présenter aux autres quelque chose qui a un début, un milieu et une fin.
Pour les costumes et la construction, cela peut être une démonstration avec des explications.

Après cette demi heure, nous ferons un court break, puis nous essaieront de combiner le tout pour voir ce que ça donne !
Venez nombreux, il ne reste que 8 semaines avant la répétition générale et ces moments de partage sont importants pour notre mise-en-scène...


(NL)
Nog 10 weken te gaan voor de parade !! Dit zal zeer snel gaan !
Tijd om te vergaderen om uit wisselen!

ALGEMENE VERGADERING / UITWISSELING - 20 MAART om 18u in de IJskelders
-> rond 20u Auberge Espagnol : soep en brood worden voorzien - breng andere dingen mee om te eten of te drinken !
Waversesteenweg 1015 - 1050 XL (dichtbij de VUB, tram 23, 24, 25 et bus 34 halte "Arsenal / métro 1, halte "Pétillon")

Aan elk atelier wordt gevraagd een stand van zaken voor te stellen aan de rest van de groep zodat iedereen weet wat er in de andere ateliers gebeurt.
Van alle open ateliers verwachten we een presentatie : Kostuum, Theater en Beweging, Muziek, Constructie (de 2 ateliers van Koen en Pieter samen).

Elke atelier krijgt 7 min. maximum (mag minder zijn) om aan de anderen een voorstelling te doen van haar atelier (met een begin, een midden en een einde).
Voor de Kostuums en de constructie mag dit een demonstratie zijn met uitleg erbij.
Na dit half uur doen we een kleine pauze, daarna zullen we proberen om alles te combineren en kijken we wat het kan opleveren !

Kom allen hierheen, er resten ons nog 7 weken voor de generale repetitie en deze momenten zijn belangrijk voor de mis-en-scène.


L'équipe de coordination "PROFIT & ROCK'N'ROLL MOPS"

Le blog de la Zinnode XL - Blog van de Elsense Zinnode

Suivez les aventures de notre Zinnode sur http://rolmopsxl.blogspot.com
Volg de avonturen van onze Zinnode hier !

woensdag 17 maart 2010

Fiesta A Table/ Aan Tafel


[fr]
Le vendredi 26 mars 2010, Zinneke vous invite à passer à table.
Un moment festif dans cette phase de réalisation au cours duquel tous les Zinnekes peuvent se rencontrer pour faire la fête.
Bienvenue à toutes et tous : artistes, associations, participants, curieux, familles, amis. N'hésitez pas à en parler dans vos Zinnodes, dans les ateliers, lors des réunions. C'est votre fête!
Attention : Ce sera une auberge espagnole, donc amenez à boire et à manger.

Quand ? vendredi 26 mars à partir de 19h
Qui ? Tous les Zinnekes !
Où ? à la Glacière, Chaussée de Wavre 1015, 1160 Bruxelles
Itinéraire ? Près de la VUB, proche du Colruyt, en face d'Arsenal
(voir plan)


Grotere kaart weergeven

Transports ? Métro Petillon, tram 23/24/25 et bus 34 arrêt Arsenal

En espérant vous y voir nombreux (n'hésitez pas à nous prévenir de votre présence). Que la fête commence !

Team Z

[nl]
Op vrijdag 26 maart 2010 nodigt Zinneke jullie uit om samen aan tafel te gaan.
Een moment waarop alle Zinnekes elkaar voor de eerste keer kunnen ontmoeten om een feestje te bouwen.
Op dit feestelijk moment is iedereen welkom zowel kunstenaars, verenigingen, deelnemers als andere geïnteresseerden.
Aarzel niet om iedereen van je Zinnode uit te nodigen, het is jullie feest!
Neem allemaal iets te eten en te drinken mee zodat we de avond kunnen beginnen met een heerlijk diner (‘auberge espagnole’)en nadat er volop gesmuld is van al deze lekkernijen is het tijd voor een feestje.

Wil je ook andere Zinnekes ontmoeten, gezellig tafelen en daarna de beentjes strekken kom dan zeker naar ‘Fiesta A Table/ Aan Tafel’ en neem wat te eten en te drinken mee!

Wanneer? 26 maart 2010 vanaf 19u
Wie? Voor alle Zinnekes!
Waar? In de IJskelders (aan de VUB), Waversesteenweg 1015, 1160 Brussel
Wegbeschrijving? dichtbij de VUB, rechts van de Colruyt, tegenover het Arsenaal (zie kaart)
metrohalte 'Petillon', tram 23/24/25 en bus 34 halte 'Arsenaal'


Tot snel,

Team Z

www.zinneke.org

dinsdag 16 maart 2010

Atelier Musique avec Zenon !


Des images de l'atelier de Musique avec Zenon - chaque jeudi soir à Elzenhof

Avec des instruments qui consistent en des materiaux de récupération (que nous allons construire nous mêmes!)
A nous de composer la mélodie et le rythme de notre Zinnode !!

Il n'est pas trop tard pour participer mais il ne faut plus tarder à présent !